اگر در شب براي از دست دادن خورشيد گريه كني _ ستاره ها را هم از دست خواهي داد

دردنيا هيچ كس وجودنداردكه به كمك ديگران احتياج نداشته باشد.(آتاترك)
آنچه برروح آرامش مي بخشدهمانا علم است وبس (بودا)
هدف خودرا روي واقعيات بنا سازيم (امرسون)
هوشياركسي است كه امروزش بهتر از ديروز باشد(امام علي (ع))

آموختن وبكاربستن ,خوشنودي خاطر را فراهم مي سازد(كنفوسيوس)

مال ازبهر آسايش عمر است نه از بهر گردكردن مال(سعدي)

يك انتقادسازنده بهتراز هزار تعريف مخرب است(ادوارد مانه)

هراقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد

در قلب خود بنویسید که هر روز بهترین روز سال است

جهت تهیه کتاب های ۵۰۴ سوال حسابداری مدیریت ۱۳۱ و ۵۰۴ سوال حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف باباجانی و دانشور با انتشارات ترمه ۰۲۱۶۶۴۱۷۳۴۶و ۰۴۱۱۶۶۹۶۳۳۰۱ از روز شنبه۱۱/۰۹/۱۳۹۱ تماس حاصل بفرمایید

لطفا برای تهیه کتاب ۵۰۴ سوال فلسفه حسابرسی با انتشارات آیدین تبریز تماس حاصل فرمایید

و برای تهیه کتاب های ۵۰۴ سوال حسابداری مدیدیت  ۱۳۱ و ۵۰۴   سوال حسابداری مدیریت پیشرفته با انتشارات ترمه تماس حاصل فرمایید

+ نوشته شده در  ۸۸/۱۲/۲۲ساعت 14  توسط babajaniباباجانی  |